Pražská školka Kája a Pája
 
Zpět na úvod   >   Pořádáme a nabízíme   >   Kurzy a cvičení

Kurzy a cvičení

Číslo účtu pro platbu kroužků

670100-2207810536/6210 mBank

Do komentáře platebního příkazu prosím napište název kroužku a jméno dítěte, které se zůčastní.


Cvičení rodičů a dětí - letos nenabízíme

Lekce jsou sestaveny z různých říkanek, pohybových básniček a písniček i drobných her. Zaměřujeme se jednak na rozvoj a upevnění pohybových dovedností, ale také na podporu psychosociálních vztahů mezi rodičem a dítětem i mezi dětmi a rodiči ve skupince. Používáme celou řadu drobných i velkých pomůcek, velké a malé míče, aby bylo cvičení veselé, zábavné i barevné. Užijí si rodiče i děti :-) Vlastní cvičení je zaměřeno na podporu a rozvoj konkrétních pohybových dovedností, které dítě v daném věku již dokáže.
Určení: rodiče a děti 2-3,5 roku
Cvičitel: nenabízíme
Cena:
Kdy se koná: ( Rozvrh cvičení )
Místo konání: letos nenabízímeŠikulky RD - NOVÝ KROUŽEK

Pod vedením cvičitele a za asistence rodiče dochází k cílenému rozvoji přirozených pohybů na základě vývojové posloupnosti. Zároveň si dítě se zázemím rodiče zvyká na první kolektiv, postupně se do něho začleňuje a nenásilnou formou se od rodiče odpoutává. - rozvoj přirozených cvičení (chůze, běh, poskoky, skoky, lezení, plazení, házení, chytání) - zdravotní cvičení a cvičení pro prevenci správného vývoje nožní klenby - rozvíjení hrubé i jemné motoriky - cvičení s náčiním i na nářadí (gymbally, obruče, míče, lavičky, trampolína, žebřiny…) - pohybové hry a soutěže pro děti i dospělé - hudebně pohybová výchova, rytmizace, zpěv - využití netradičního náčiní a pomůcek V hodinách využíváme reprodukovaných nahrávek, ale především slovní motivace, básniček, lidových říkadel a písní.
Určení: rodiče a děti 2-3,5 roku
Cvičitel: Štěpánka
Cena: 1150,- Kč /8 lekcí
Kdy se koná: Úterý 15.20-16.10 hod první hodina 2.10.2018, Středa 15.05-15.55 hod zápis probíhá ( Rozvrh cvičení )
Místo konání: Klub Kája a PájaSportovky pro chlapce a dívky

rozvoj hrubé motoriky, manipulace s míčem, míčové hry, základy sportovní všestrannosti /běhy, skoky, hody, soutěživost, vzájemná spolupráce/ výchova k fair play sportovnímu chování, cvičení na nářadí.
Určení: pro všechny kluky i živější slečny od 3,5 let do 6ti let
Cvičitel: Štěpánka
Cena: 1600,- I. pololetí od 3.10.2018
Kdy se koná: Středa 17.00-17.50 hod, první hodina 3.10.2018 ( Rozvrh cvičení )
Místo konání: ZŠ Logopedická, ul. Moskevská

Související dokument:

prihlaska-krouzky-14.doc


Tanečky - zpívánky pro dívky 3-6 let

Cílem tohoto kroužku je naučit malé slečny a chlapce správnému držení těla, podle hudby slyšet rytmus a zatancovat na hudbu. Rozvíjí se dětská fantazie pomocí hudby a pohybu. Nácvik choreografie pro prezentaci před závěrem prvního pololetí. Kroužek je vhodný svou náplní pro děvčata a chlapce, která mají kladný vztah k hudbě. Tento kroužek dává dětem základy zpěvu, práce s hlasem, seznamuje děti hravou formou se základními hudebně vyjadřujícími prostředky (rytmus, tempo, melodie, dynamika, metrum…) Náplň kroužku: práce s rytmickými říkadly hra na tělo a rytmizace pohybu poznávání hudebních nástrojů práce s Orffovým instrumentářem nácvik správného (břišního) dýchání práce s hlasem (správná výslovnost, postupný rozvoj hlasového rozsahu) jednoduché lidové písničky písničky dětské umělé a s pohádkovou tématikou hudebně pohybové hry a pohybové ztvárnění písní (jednoduché tanečky) V průběhu hodin děti dostávají písničky na listech ve formě omalovánek, provádíme zpětnou kontrolu – formou odměn (razítka, obrázky) Vzhledem k věku dětí jsou všechny činnosti v těchto kroužcích střídány tak, aby nedocházelo u dětí k únavě a ztrátě pozornosti, zároveň aby všechny tyto činnosti zůstávaly po děti stále atraktivní.
Určení: děti od 3-6 let
Cvičitel: Alenka
Cena: 1600,- Kč I. pololetí 2.10.2018
Kdy se koná: Úterý 16.20-17.15 hod, první hodina 2.10.2018 ( Rozvrh cvičení )
Místo konání: Klub Kája a Pája

Související dokument:

prihlaska-krouzky1.doc


Cvrčci

Jedná se o základy pohybových dovedností u dětí. Cviky zaměřené na správné držení těla. Reakce na smluvený signál, hra s míčem, pohybové hry. Orientace v prostoru - překážkové dráhy. Tento kroužek není náhrada za školku, děti zde fungují bez rodičů.
Určení: od 2,5 let, bez rodičů
Cvičitel: Štěpánka
Cena: 11 lekcí + 5 lekce ZDARMA I. pololetí od 3.10.2018, cena 1100,- Kč / 1xtýdně
Kdy se koná: Středa 16.00-16.40 hod, první hodina 3.10.2018 ( Rozvrh cvičení )
Místo konání: klub Kája a Pája

Související dokument:

prihlaska-krouzky2.doc


Hravá Angličtina pro děti

Jedná se o výuku angličtiny formou pohybových her, komunikačních her a dětských písniček. Děti se v ranném věku setkají s cizím jazykem a rychleji se tento jazyk učí ve věku pozdějším.
Určení: 3-6 let, bez rodičů
Cvičitel:
Cena: letos nenabízíme
Kdy se koná: ( Rozvrh cvičení )
Místo konání:

Související dokument:

prihlaska-krouzky3.doc


Keramická dílna s výtvarkou

Na co se u nás můžete těšit: Výtvarná dílnička je určena dětem od 3 let do 6 let. Postupujeme od nejjednodušších technik ke složitějším a náročnějším, děti získávají grafomotorické základy, naučí se pracovat s hlínou i papírem. Jednou za pololetí dostanou vypálené výrobky domů, výtvory z papíru a jiného materiálu si odnesou hned po hodině. Těší se na Vás lektorka Romana Zelenková a Kačka Marešová
Určení: Výtvarno keramická dílnička je určena dětem od 3 let do 8 let
Cvičitel: Romana
Cena: 2400,- Kč I. pololetí od 3.10.2018, včetně materiálu a výpalu
Kdy se koná: Středa 16.00 -16.50 hod nebo 17.00-17.50 hod, první hodina 3.10.2018 ( Rozvrh cvičení )
Místo konání: Klub Kája a Pája

Související dokument:

prihlaska-krouzky6.doc

Kolik to stojí:

Aktuální ceník kurzů a cvičení