Pražská školka Kája a Pája
 
Zpět na úvod   >   Pořádáme a nabízíme   >   Kurzy a cvičení

Kurzy a cvičení

Číslo účtu pro platbu kroužků

670100-2207810536/6210 mBank

Do komentáře platebního příkazu prosím napište název kroužku a jméno dítěte, které se zůčastní.


Sportovky pro chlapce a dívky

rozvoj hrubé motoriky, manipulace s míčem, míčové hry, základy sportovní všestrannosti /běhy, skoky, hody, soutěživost, vzájemná spolupráce/ výchova k fair play sportovnímu chování, cvičení na nářadí.
Určení:
Cvičitel:
Cena:
Kdy se koná: ( Rozvrh cvičení )
Místo konání:

Související dokument:

prihlaska-krouzky-14.doc


Tanečky - zpívánky pro dívky 3-6 let

Cílem tohoto kroužku je naučit malé slečny a chlapce správnému držení těla, podle hudby slyšet rytmus a zatancovat na hudbu. Rozvíjí se dětská fantazie pomocí hudby a pohybu. Nácvik choreografie pro prezentaci před závěrem prvního pololetí. Kroužek je vhodný svou náplní pro děvčata a chlapce, která mají kladný vztah k hudbě. Tento kroužek dává dětem základy zpěvu, práce s hlasem, seznamuje děti hravou formou se základními hudebně vyjadřujícími prostředky (rytmus, tempo, melodie, dynamika, metrum…) Náplň kroužku: práce s rytmickými říkadly hra na tělo a rytmizace pohybu poznávání hudebních nástrojů práce s Orffovým instrumentářem nácvik správného (břišního) dýchání práce s hlasem (správná výslovnost, postupný rozvoj hlasového rozsahu) jednoduché lidové písničky písničky dětské umělé a s pohádkovou tématikou hudebně pohybové hry a pohybové ztvárnění písní (jednoduché tanečky) V průběhu hodin děti dostávají písničky na listech ve formě omalovánek, provádíme zpětnou kontrolu – formou odměn (razítka, obrázky) Vzhledem k věku dětí jsou všechny činnosti v těchto kroužcích střídány tak, aby nedocházelo u dětí k únavě a ztrátě pozornosti, zároveň aby všechny tyto činnosti zůstávaly po děti stále atraktivní.
Určení:
Cvičitel:
Cena:
Kdy se koná: ( Rozvrh cvičení )
Místo konání:

Související dokument:

prihlaska-krouzky1.doc


Keramická dílna s výtvarkou

Na co se u nás můžete těšit: Výtvarná dílnička je určena dětem od 3 let do 6 let. Postupujeme od nejjednodušších technik ke složitějším a náročnějším, děti získávají grafomotorické základy, naučí se pracovat s hlínou i papírem. Jednou za pololetí dostanou vypálené výrobky domů, výtvory z papíru a jiného materiálu si odnesou hned po hodině. Těší se na Vás lektorka Romana Zelenková a Kačka Marešová
Určení:
Cvičitel:
Cena:
Kdy se koná: ( Rozvrh cvičení )
Místo konání:

Související dokument:

prihlaska-krouzky6.doc

Kolik to stojí:

Aktuální ceník kurzů a cvičení